Pierwszy plener fotograficzny zorganizowaliśmy w maju 2011 roku i od tego momentu rozpoczęła się nasza przygoda z fotografią.

Dzięki wspólnej pasji i zamiłowaniu do fotografii odkrywamy piękno okolic naszego miasteczka, pogłębiamy wiedzę na temat jego historii, a przede wszystkim rozwijamy swoje umiejętności i gromadzimy doświadczenia związane ze sztuką fotografowania.

Pierwszym sukcesem, który na zawsze wpisał się do historii Fotonowiaków był zorganizowany 
w sierpniu 2013 roku, pod patronatem Starosty Powiatu Świeckiego - I Międzynarodowy Plener Nadwiślański - Nowe 2013. Mieliśmy możliwość i ogromną satysfakcję po raz pierwszy zaprezentować nasze zdjęcia szerszej publiczności. Wystawę odwiedzili uczestnicy pleneru - miłośnicy fotografii z kraju i spoza jego granic oraz mieszkańcy naszego miasteczka i okolic.

Przy współpracy Starostwa Powiatowego w Świeciu i Urzędu Gminy Nowe powstały dwa 
albumy fotograficzne: "Gminy Powiatu Świeckiego w obiektywie" oraz "Migawki Fotonowiaków", prezentujące część naszego dotychczasowego dorobku.
Nasze prace prezentujemy na stronie internetowej oraz w galeriach poszczególnych członków grupy.

Z inicjatywy członków grupy, w styczniu 2014 uzyskaliśmy wpis do rejestru stowarzyszeń.
Naszym celem jest promowanie sztuki fotografii pod jej wszystkimi postaciami.
Osoby zainteresowane naszą działalnością zachęcamy do wspólnych plenerów, a instytucje zainteresowane wspieraniem naszej działalności - do współpracy!

    
Od lewej: Asia, Bogusia, Iwona, Wojtek, Janek, Stasiu, Mariusz, Błażej, Roman, 
Starosta Świecki Marzena Kempińska, Rysiu, Honorowy Fotonowiak Sergiusz Lach,
Jurek, Agnieszka, Andrzej, Ela, Marcin i najmłodsi: Martin Lach, Piotruś i Szymon